banner_top
Quiz wiedzy o Polsce
12.02.2015
Wczorajszego wieczoru w jednym z klubów w Szawle odbyły się drużynowe zawody wiedzy o Polsce.

Zawody te miały formę quizu a patronat nad ich przeprowadzeniem objęła Ambasada Polski z Wilna. Równolegle ze zmaganiami zawodników w Szawle, w tym wydarzeniu brało udział wiele innych drużyn w 11 litewskich miastach, a wszystkie miejscowości w których te zmagania miały miejsce były ze sobą połączone poprzez internet, dzięki czemu mogliśmy natychmiast po ich zakończeniu poznać zwycięskie drużyny. Grupa żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego z jego dowódcą ppłk Piotrem IWASZKO, na zaproszenie polskiej ambasady, była również obecna na tym wydarzeniu.

Po zakończeniu zmagań i ogłoszeniu wyników trzy najlepsze drużyny otrzymały z rąk Pani Marii ŚLEBIODY – Kierownika Wydziału Politycznego i Ekonomicznego Ambasady Polskiej  oraz ppłk Piotra IWASZKO drobne upominki oraz zaproszenie od dowódcy polskiego kontyngentu do zwiedzenia miejsca stacjonowania polskich żołnierzy na terenie Szawelskiej bazy lotniczej.

 

GALERIA ZDJĘĆ >>>

kpt. Janusz SZCZYPIÓR


AktualnościAktualności
GaleriaGaleria