banner_top
Wizyta polskich kombatantów
14.04.2015
foto: kpt. Janusz SZCZYPIÓR

Misja Polskiego Kontyngentu Wojskowego Orlik 6 zbliża się powoli do końca, jednak zainteresowanie nią jest wciąż bardzo wysokie. Miejsce stacjonowania polskich lotników w Szawlach jest częstym celem odwiedzin, przede wszystkim młodzieży szkolnej z okolicznych szkół. Taki stan rzeczy bardzo nas cieszy, ponieważ wraz z każdą grupą odwiedzających nas osób rośnie świadomość wśród społeczeństwa litewskiego o celu naszej misji i jednocześnie poparcie dla naszej działalności. W dniu dzisiejszym teren stacjonowania polskiej pary dyżurnej odwiedzili goście szczególni, a mianowicie mieszkający w Wilnie polscy kombatanci wojenni. Grupie kombatantów towarzyszyli attache wojskowi Polski i Czech oraz zastępca attache wojskowego Stanów Zjednoczonych. Pobyt na terenie polskiego kontyngentu wojskowego rozpoczął się od omówienia zadań wykonywanych w ramach misji Baltic Air Policing, wyposażenia i infrastruktury misji. Następnie wszyscy odwiedzający nas goście mieli okazję obejrzeć samoloty MiG-29M, będące głównym wyposażeniem PKW Orlik 6, jak również zapoznać się z ich parametrami technicznymi. Kombatanci byli bardzo zainteresowani sprawami związanymi z pełnieniem misji przez polskich żołnierzy jak również parametrami i możliwościami bojowymi naszych myśliwców. Opuszczając miejsce stacjonowania polskiego kontyngentu życzyli wszystkim żołnierzom pełniącym tu służbę, aby cała misja przebiegła spokojnie i wszyscy szczęśliwie powrócili do swoich rodzin w Polsce.

 

GALERIA ZDJĘĆ >>>

kpt. Janusz SZCZYPIÓR


AktualnościAktualności
GaleriaGaleria