banner_top
Rekonesans na Litwie
16.03.2010
Przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego, 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 23. Bazy Lotniczej i 1. eskadry lotnictwa taktycznego przeprowadzili w dniach 15-16 marca 2010 rekonesans miejsca kolejnej misji Air Policing w krajach bałtyckich.


Polski Kontyngent Wojskowy Orlik – 3, po dwóch poprzednich misjach w krajach bałtyckich w 2006 i 2008 i misji zabezpieczenia funkcjonowania lotniska w Kabulu w 2009, będzie kolejnym sprawdzianem dla polskich lotników którzy wystawią kontyngent do zabezpieczenia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Łotwy, Litwy i Estonii. Siły Powietrzne wezmą odpowiedzialność za pełnioną rotacyjnie przez państwa NATO misję ochrony przestrzeni powietrznej w państwach bałtyckich od 01.05.2010 do 31.08.2010. Pomimo, że jest to już trzecia zmiana polskich lotników to jak podkreślił Dowódca 23.Bazy Lotniczej płk dypl. pil. Robert Cierniak - każdy Orlik jest inny.


W celu właściwego przygotowania pobytu i służby polskich lotników na Litwie przebywała w dniach 15-16.03.2010 grupa rekonesansowa pod dowództwem ppłk dypl. Dariusza Zabłockiego z 23.Bazy Lotniczej i ppłk pil. Roberta Kozaka – dowódcy 1.elt. Szereg owocnych spotkań z przedstawicielami Bazy Litewskich Sił Powietrznych pozwolił na uzgodnienie sposobu funkcjonowania PKW na terenie Bazy Litewskich Sił Powietrznych w Szawle (lit.Siaulai). Dodatkowo żołnierze biorący udział w rekonesansie zapoznali się z warunkami pracy pełniącego obecnie dyżur kontyngentu francuskiego.

Działania grupy rekonesansowej zostały wsparte przez Dowództwo Operacyjne, których przedstawiciele pod dowództwem gen. dyw. pil. Sławomira Dygnatowskiego dokonali ostatecznych uzgodnień ze stroną litewską w czasie spotkania z Dowódcą Bazy Litewskich Sił Powietrznych panem ppłk pil. Audronis Navickas.

Rekonesans, będący kolejnym przedsięwzięciem zaplanowanym w celu właściwego przygotowania misji, pozwolił znaleźć odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem PKW na terenie Litwy, przed ostatecznym zgrywaniem całości kontyngentu i ćwiczeniem certyfikującym zaplanowanym na kwiecień.

Misja NATO Air Policing dla państw bałtyckich  odbywa się na prośbę Litwy, Łotwy i Estonii od pierwszego dnia członkostwa tych państw w Sojuszu Północnoatlantyckim – 29.03.2004. Pełniona rotacyjnie przez państwa NATO ma na celu ochronę przestrzeni powietrznej nad państwami bałtyckimi. Obecnie służbę na straży NATO-skiego nieba pełnią Francuzi z samolotami MIRAGE-2000. Polacy, którzy przejmą od nich odpowiedzialność od 01.05.2010, wystawią samoloty MiG-29 ze składu 1.elt z Mińska Mazowieckiego. W misji oprócz żołnierzy z eskadry wezmą również udział specjaliści z innych jednostek Sił Powietrznych.

GALERIA

Tekst i zdjęcia: kpt. Tomasz Korytowski
kpt. Tomasz Korytowski


AktualnościAktualności
GaleriaGaleria